EKTA toteuttaa työllistymiseen ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä hankkeita, sekä 

ikäihmisten viriketoimintaprojekteja. 

 

seniori