Iloa ikään

Hankkeen rahoittaja on STEA

stea logo fi

Tavoitteena on ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen, viriketoiminta, osallistaminen ja
tietoteknisten taitojen opastus sekä vertaisohjaajien kouluttaminen. Sosiaalista kulttuuria, taidetta ja hyvinvointia - Iloa ikään - koskaan ei ole liian myöhäistä. Saatujen kokemusten taltiointi valokuviksi ja videotallenteiksi.

Yhteyshenkilö:
projektikoordinaattori Anne-Liisa Lindgren-den Oude, p. 040 746 3047