Uutta puhtia elämään-hanke


on ESR-rahoitteinen työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke.

Hankkeen tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn parantuminen ja työelämään siirtymisen tehostuminen sekä kuntouttavan työtoiminnan työtehtävien ajanmukaistuminen vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.

Hämeen ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa.

 

  eu     Vipuvoimaapuhtialogo